گفتم جایی باشه که بازدید کنندگان سوال هایشان را  قرار بدن و هر کس می تونه جواب آن ها رو بده هر کس سوالی درباره ی کامپیوتر یا هر چیز دیگه داشت اینجا بیان کنه