سلام برای ارسال پست میهمان پست خود در در نرم افزار word بنویسید و آپلودش کنید و لینک آنرا با اسم نویسنده در دیدگاه های همین پست بگذارید(لینک نظر شما تایید نخواهد شد)