سلام قبلا یکی در یک دیدگاهی گفته بود که این انیمه و چند انیمه مثل این رو بذارم من گفتم زیرنویس این انیمه را بذارم(خودم این انیمه رو ندیدم).

لینک صفحه دانلود