m09x056huzvh9z219xz

سلام من خودم که کمیک های انمیشن سریال آواتار آخرین باد افزار می گفتم چی هستن. بعد فهمیدم اتفاقات بعد از آواتار آنگ هست البته بجوز یه دونشون که ماجرا های گمشده است که اون ماجرا هایی جالب و خند دار هستن که در بین داستان اتفاق افتاده و به صورت کمیک است. اما کمیک ها چند تا هستند که به ترتیب قول جستجو و رخنه هستند که قول اولیش هست و راجب به بعد از سریال آواتار آنگ است اگه دیده باشینش اسمش بخاطر قولی که انگ به زوکو داده قول است.

این ۳ کمیک هر کدام ۳ قسمت دارند که کمیک قول و جستجو ترجمه آن ها تمام شده ولی کمیک رخنه ۲ قسمت آن آمده و قسمت ۳ آن نیامده و یک قسمت آن ترجمه شده است. که به ترتیب این کمیک ها که ۷ تا هستند (۳ قسمت قول و ۳ قسمت جستجو و یک قسمت ترجمه شده ی رخنه) رو می توانید از این مطلب در وبلاگ آواتار آنگ کورا دانلود کنید که در پست ثابت این وبلاگ هم لینک این پست است.

لینک مطلب در وبلاگ آواتار آنگ و کورا