هزاران مطلب

بهترین مطالب

فهمیدن گرمای لپ تاپ یا کامپیوتر

شاید بعضی اوقات می خواهید ببین که فن کامپیوتر یا لپ تاپتون درست کار می کنه برای همین باید گرامای قطعات لپ تاپتون رو بفهمیدن اما نمی دونید که چطوری این رو بفهمید امروز من به شما نرم افزاری معرفی می کنم که گرامای قطعات سیستمتون رو بهتون می گه اسم این نرم افزار CPUID HWMonitorPro است.

(بیشتر…)

پیدا کردن یک کد در چند فایل

findcode

شاید شما تعدادی زیادی فایل داشته باشید و می خوهید یک متنی یا کدی را در اون ها پیدا کنید برای اینکار باید بروید و در تک تک آنها با نرم افزار Notepad باز کنید و با ابزار find در Notepad تک تک آنها را بگردید تا ببینید کدام اون کد را دارد اما اگر فایل های شما زیاد باشد اینکار خیلی سخت است من امروز به شما نرم افزاری را معرفی می کنم که به راحتی می توانید یک کد را در چندین فایل search کنید. اسم این نرم افزار Text Workbench است کافی است آن را دانلود و نصب کنید بعد بازش کنید و بروی folders کلیک کنید و پوشه که در اون فایل های شما هستند رو انتخاب کنید و بعد در قسمت find what کد یا کلمه ای که می خواهید پیدا کنید رو بنویسید و در قسمت replace with هم کدی که می خواهید جایگزینش شود را بنویسید اما معمولا این قسمت کار نمی کنید و باید

(بیشتر…)

توضیحاتی درباره Internet Download Accelerator

 

همونطور که گفتم Internet Download Accelerator به نظر من بهترین برنامه مدیریت دانلود است چرا که سرعت دانلود را حتی می تواند تا ۵ برابر کند این برنامه فایل به قسمت های کوچکی تبدیل می کند و تکه تکه آنها را دانلود می کند و این باعث افزایش سرعتش می شود و و یک قسمت دارد که می توانید سرعت دانلودش هم مشخص کنید و اگر خواستید سرعت دانلودش را کم کنید هم می توانید از همین بخش بکنید همچین این برنامه امکانات زیادی دارد که از جمله:

(بیشتر…)

گیم میکر

من در این سری از این آموزش ها نکته های مهم برای ساخت بازی با گیم میکر رو میگم اگر مبتدی مبتدی هستید در گوگل سرچ کنید آموزش های زیادی پیدا می کنیم

لینک صفحه دانلود جدید ترین ورژن گیم میکر

البته بهتر است از ورژن قدیمیش استفاده کنید چون کرک ورژن جدیدش زیاد خوب نیست و همش ارور می ده:

لینک صفحه دانلود ورژن قدیمی گیم میکر یعنی گیم میکر ۸٫۰

هر روز چند تا از آموزش هاشو می گذارم

 

ساخت انمیشن ساده ی دو بعدی

ساخت انمیشن با این نرم افزار خیلی راحته و با استفاده از این نرم افزار به راهتی متوانید یک انمیشن بسازید کار با این نرم افزار خیلی راحت است و فکر نکنم زیاد لازم به توضیح دادن باشه. (بیشتر…)

آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺮ gif

ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮزده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻨﺮ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رو ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺑﻨﺮ ھﺎ دو دﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻨﺮھﺎی ﻓﻠﺶودﯾﮕﺮی ﺑﻨﺮھﺎی gif . ﺑﻨﺮھﺎی ﻓﻠﺶ ﻧﺮﻣﯽ و ﺟﻠﻮه ھﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارن اﻣﺎ ۲ ﻋﯿﺐ دارن. اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻓﻠﺶ ﭘﻠﯿﺮ روی ﻣﺮوﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﻪ و دﯾﮕﺮی اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺮ ھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺮھﺎی gif . اﻣﺎ ﺑﻨﺮھﺎی gif ﭼﻮن ﻓﻮرﻣﺘﺸﻮن ﻋﮑﺲ ھﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺪون ﺷﮏ روی ﺗﻤﺎم ﻣﺮورﮔﺮا اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻦ و از ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﺸﻮن اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ دارن ﺑﯿﻦ ۵ ﺗﺎ ۱۰۰ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﯾﺖ.

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺮھﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارن. اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد داره ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ

ﺑﻨﺮھﺎ اوﻧﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارا ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺮھﺎی gif رو ﻣﯿﺴﺎزن از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﻦ ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

فارسی نویسی در همه جا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻠﻮ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ) ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮی ﺳﺎﺧﺖ

اﯾﻦ ﺑﻨﺮھﺎ وﺟﻮد داره و ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ رو ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺮھﺎ ھﯿﭻ

ﮐﺎری ﻧﺪاره . ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزشاﻻن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرو اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺮ gif ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ھﻢ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮه اﻣﺎ ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯿﺪم و اﺳﺘﻔﺎده از

ﻓﺘﻮﺷﺎپ رو ﺑﺮای ﺑﺮای ادﯾﺖ اﺳﻼﯾﺪا ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯿﺪم. ﮐﻪ ﺗﻮی ﭘﺴﺖ قبلی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دادم.

(بیشتر…)