هزاران مطلب

بهترین مطالب

بازی فلش استراتژیکی پر هیجان

ﺣﺠﻤﺶ ۱ ﻣﮓ ھﺴﺖ اﻣﺎ ﻟﺬت ﺑﺎزﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮه ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ۳ روز ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ

۲۰ ﺑﺮﺳﻢ اوﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﻓﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺮﮐﺴﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮه ﺧﻮاھﺸﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزﯾﺸﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮی ﻧﻈﺮا ﺑﮕﻪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ

اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ھﺴﺘﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاره ﻋﺪادﺷﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺗﻮن ﺗﻮی عکسﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم عکس در ادامه ی مطلب است.

 

این هم لینکش:

http://s1.picofile.com/file/7450347739/tank_defense_2online4_ir_.swf.html

(بیشتر…)

بهترین سایت بازی های فلش

شاید شما هم دونباله یه سایت خوب برای بازی کردن بازی های فلش باشید.

من بهتون این سایتو معرفی می کنم:

http://gamebaz.ir/

این سایت همه جور بازیه فلش داره جنگی شمشیری ماشینی و……….

تازه اگر هم خواستید می تونید توش ثبت نام کنید.