هزاران مطلب

بهترین مطالب

تصاویر خطای دید حرکتی

حتما این تصاویر را ببینید اینا با بقیه فرق دارند اینا حرکتی هستن:

تصویر حرکتی بنفش و سبز.

 

اگر به دایره های اطراف علامت (+) دقت کنید آنها را به رنگ صورتی خواهید دید.

اما با تمرکز به مرکز تصویر خواهید دید که بر روی دایره های صورتی، دایره سبزی در حال حرکت است، در حالی که اصلا رنگ سبزی در تصویر استفاده نشده است.

سپس دایره های صورتی اطراف علامت رفته رفته ناپدید خواهد شد.

(بیشتر…)