شاید حوصله نداشته باشید که کل این بازی رو تمام کنید برای همین من  سیو تقریبا ۱۰۰ درصد این بازی رو براتون گذاشتم تا برید و لذت ببرید.

(بیشتر…)