شاید شما این نکته را بدانید پس لطفا در دیدگاه ها نگید این که خیلی آسان است و من بلدم و درضم این نکته برای مبتدی ها است

نوه سیو فایل با فورمتی که همه بتواند آن را ببینند:

از منو Fileگزینه Create Executable رو انتخاب می کنید و در جای دلخواه خود بازی را سیو می کنید .